Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stort intresse för att delta i den fortsatta utbyggnaden av Kattvikskajen

Intresset att delta i den fortsatta utbyggnaden av Kattvikskajen i Hudiksvall är stort. Kommunen kan konstatera att elva byggherrar önskar få markanvisning på ett eller flera kvarter på kajen.

- Det är jättespännande. I förslagen finns både hyreslägenheter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter, förskola, caféer, restaurang, livsmedelsbutik och parkeringshus. Flera av de intresseanmälningar som kommit in har dessutom en önskan om att få bygga på flera av kvarteren, säger Hans Gyllow, samhällsplaneringschef på Hudiksvalls kommun.

Fokus på hållbarhet

I de flesta förslagen finns dessutom ett tydligt fokus på hållbarhet. Det kan handla om att bygga hus med stommar och fasader i trä, att anlägga ett livscykelperspektiv på byggandet, hållbar energiproduktion samt olika aspekter på att skapa trivsamma miljöer för de boende. Något koncept betonar också trenden att kunna jobba på distans genom att skapa speciella lokaler för detta.

- Jag tycker att hållbarhetsaspekterna i de här förslagen som kommit varit mycket intressanta. Just hållbarhet är något som är viktigt för en attraktiv stadsdel och är därför något som är vi är väldigt måna om, säger Mikael Löthstam, ordförande i Kommunstyrelsen.

Kommunen kommer nu att analysera de inkomna förslagen. Beslut om markanvisning till byggherrar beräknas kunna ske under första kvartalet 2022.