Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning för Sandvallas förskoleklass

Till och med måndag kommer förskoleklassen vid Sandvalla skola ha fjärrundervisning.

De elever som inte kan vara hemma har dock möjlighet att komma till fritids.

- Så långt det är möjligt vill vi förstås att undervisningen ska bedrivas på plats, det är bäst för barnen och viktigt för att klara bemanningen i samhällsviktig verksamhet. När det som här är ett klusterutbrott går vi i stället in och beslutar om fjärrundervisning för en enskild klass, säger Lärandenämndens ordförande Jonas Holm.