Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Händer bildar hjärta

Upprop från förtroendevalda i Hudiksvalls kommun: vaccinera dig!

Smittspridningen är extremt hög i hela Gävleborg.

Hälften av alla tester just nu är positiva, vilket motsvarar över 6 800 fall per vecka.

Hittills har 571 000 doser vaccin givits i länet. Men fler måste vaccinera sig om vi ska få stopp på pandemin. Och så småningom kunna återgå till en mer normal tillvaro och göra saker vi längtat efter nu i två år.

Vaccin minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Särskilt viktigt är det att du som ännu inte fått den tredje sprutan tar den när du blir erbjuden.

Håll hjärtat varmt! Håll ut! Vaccinera dig!

Kommunfullmäktiges presidium

Partiernas gruppledare

Ordföranden i nämnder och bolagsstyrelser