Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Gör en värdefull insats för någon annan – bli god man

Har du goda kunskaper i vardagsekonomi, hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande? Då har du möjlighet att göra en viktig insats för att hjälpa andra människor.

Vad gör en god man?

En god man är ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas huvudman. Som god man är din huvudsakliga uppgift att företräda din huvudman utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Hur gör jag för att bli god man?

Läs mer om hur du gör för att bli god man här