Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nya delen av Håsta vård- och omsorgsboende öppnar i april

Under april 2022 kommer den nya delen av Håsta- vård och omsorgsboende öppna. Den nybyggda delen syftar till att tillgodose behovet av fler vård- och omsorgsplatser i kommunen. På så sätt tar vi ansvar för bättre kvalitet och god ekonomi.

- Vi behöver möta upp att vi får allt fler äldre i kommunen. Därför satsar vi nu på denna utökning av platser på Håsta vård- och omsorgsboende. Steget är också ett i ledet att tillgodose platsbehov med anledning av att vård- och omsorgsboendet Helenedal läggs ner samt att vissa boende på Tunbacka behöver nya platser, säger områdeschef Maria Lärka.

Hur har det nya boendet planerats?

Under 2018 samlades det in uppgifter om vilka behov som skulle mötas i det nya boendet. Till exempel har verksamheten funnit att det optimala ur bemanningssynpunkt är att skapa avdelningar med tolv boende fördelade i två grupper om sex boende.

Det befintliga boendet på Håsta har totalt 40 stycken boendeplatser. Nu ser vi fyra nya avdelningar med 48 boendeplatser. Totalt inrymmer hela Håsta vård- och omsorgsboende nu 88 boendeplatser.

En restaurang öppen för allmänheten från september har planerats in som samlingsplats för att ge möjlighet till social gemenskap.

Komfortkyla som sänker inomhustemperaturen några grader i lägenheterna och allrummen både i befintliga och nya huskroppar är på plats. I allrummen i de nya huskropparna och restaurangen finns kylbafflar som kan sänka temperaturen lite mer.

- En utmaning var att kunna få plats med alla önskningar då tomten som finns att bygga på är liten. Bygget av den nya delen av Håsta vård- och omsorgsboende startade januari 2020, säger byggnadsingenjör Peter Larencranz.

Läs mer om Håsta vård- och omsorgsboende