Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stort ideelt engagemang för Ukraina

Ideella organisationer möte om kriget i Ukraina

Rådhussalen i Kulturhuset var full av engagerade människor på onsdagskvällen. Hudiksvalls kommun hade bjudit in ideella organisationer till en träff med anledning av kriget i Ukraina.

Jonas Holm, kommunalråd och ordförande i Lärandenämnden inledde :

- För några veckor sedan lärde sig barn i Ukraina läsa, lekte på rasterna och gick på fritidsaktiviteter. Idag händer det saker som vi aldrig trodde vi skulle få uppleva. Skolor bombas bara ett par hundra mil härifrån och miljontals människor är på flykt. Vi behöver förbereda oss för att kunna hjälpa till. Och det måste vi göra tillsammans. Tack för att ni är här!

Några timmar efter de första bombningarna gick Hudiksvalls kommun upp i stabsläge och drog igång planeringen för att kunna hantera effekter av oron i vår omvärld. Fokus ligger bland annat på cyberattacker, livsmedelsbrist och störningar i elförsörjningen. Och ett värdigt flyktingmottagande.

- Nu är det två veckor sedan kriget startade och redan är 2 miljoner människor på flykt. Även om många sannolikt stannar i närområdet kommer Europas länder med all sannolikhet behöva hjälpas åt. Varken Migrationsverket eller vi som kommun kan klara den här utmaningen på egen hand, här behöver alla goda krafter hjälpas åt, sa kommundirektör Bengt Friberg.

Emelie Herkules Kindahl samordnar en arbetsgrupp med representanter från alla kommunens förvaltningar samt Hudiksvallsbostäder.

- Migrationsverket som ansvarar för mottagandet har vänt sig till Länsstyrelserna för att kartlägga läget i kommunerna när det gäller bostäder. Vi har ganska god kapacitet att möta behov av bostäder i ett första skede. Hittills har de ukrainare som kommit hit ordnat boende på egen hand men det kan vända snabbt, sa Emelie Herkules Kindahl.

Ur ett barnperspektiv är det viktigt med hållbara boendelösningar och att kommunen får kännedom om alla barn som kommit hit för att snabbt kunna erbjuda en plats i skolan. Därför är det viktigt att flyktingar från Ukraina anmäler sig hos Migrationsverket, påpekade Emelie Herkules Kindahl.

Under kvällen diskuterades samordningsbehov, kontakter knöts och en hel whiteboardtavla fylldes med idéer och förslag om bland annat aktiviteter för barn och unga, samlingslokaler, volontärer, mötesplatser, sociala aktiviteter och medmänskligt stöd.

- Vilka resurser vi har, det här kommer vi att klara tillsammans! konstaterade kommundirektör Bengt Friberg.

Läs mer på hudiksvall.se om hur kriget i Ukraina påverkar oss