Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Personalen på Bromangymnasiet i övning om pågående hot och våld

Två person i suddigt perspektiv går i korridoren på Bromangymnasiet. I bakgrunden syns de färgglada skåpen.

All personal på Bromangymnasiet har övat på handlingsplanen om pågående hot och våld. Syftet med övningen var framförallt att sätta sig in i planen genom att tänka sig in i olika scenarion som skulle kunna uppstå på skolan, för att sedan fundera kring vad som eventuellt behöver förbättras eller förtydligas.

Ledningsgruppen på Bromangymnasiet planerade övningen tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare och personal från Länsstyrelsen. Även representanter från Polisen bistod med information kring ämnet.

- Det är viktigt att vi förbereder oss så mycket vi kan inför den här typen av scenarier, även om vi hoppas att vi aldrig kommer behöva få användning av vår kunskap. Under övningen lärde vi tillsammans och fick input från personer som har mer insikt om sådana här situationer, säger Urban Wickman, gymnasiechef.

Bromangymnasiet har länge försökt att genomföra en övning utifrån handlingsplanen, men med anledning av pandemin har det blivit uppskjutet. Men innan påsk kunde övningen genomföras.

- Det var betydelsefullt för oss att tänka oss in i ett möjligt scenario. Med tanke på tidigare händelser i realtid i andra städer kändes en övning extra viktig, särskilt eftersom vi är många som arbetar på skolan och att vi har många elever inskrivna. Även Polisen lyfte mentaliseringen av hur man eventuellt agerar i en viss situation som en framgångsfaktor vid ett pågående ärende, säger Kristina Nylin, biträdande rektor på Bromangymnasiet.

Processen med att ”levandegöra” handlingsplanen kommer att fortsätta, så att den inte bara är en pappersprodukt. Nästa steg blir att skolans ledning träffas tillsammans med representanter från personalen och följer upp vad som behöver utvecklas vidare.