Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Norrhälsinge räddningstjänst är nu en del av Räddning i samverkan

Brandmän.

Sedan den 31 mars 2022 ingår Norrhälsinge räddningstjänst i ett gemensamt ledningssystem som heter Räddning i samverkan (RiS).

- Räddning i samverkan är ett samarbete mellan flera räddningstjänster, såväl i kommunal regi som i förbundsform. Ramar, mandat och omfattning av denna samverkan styrs i grunden av det avtal som tecknats mellan de ingående räddningstjänsterna och är uppbyggt med enhetliga ledningsfunktioner och roller, säger räddningschef Mats Åberg på Norrhälsinge räddningstjänst.

De ledningsfunktioner som används inom RiS är gruppledare, styrkeledare, insatsledare, regional insatsledare, larmbefäl, vakthavande befäl och vakthavande räddningschef.

Samverkan utökas

RiS är i dagsläget en samverkan mellan fyra räddningstjänstorganisationer med sammanlagt 12 kommuner och 33 räddningsstationer fördelade på:

  • Gästrike Räddningstjänst
  • Räddningstjänsten Dala Mitt
  • Räddningstjänsten Smedjebacken
  • Räddningstjänsten Rättvik

Från 1 april 2022 består RiS av tre ytterligare räddningstjänstorganisationer:

  • Räddningstjänsten Ljusdal
  • Kommunalförbundet Hälsingland
  • Norrhälsinge Räddningstjänst.

Samverkansområdet består då av 18 kommuner och 55 räddningsstationer med en ledningscentral som finns i Falun i SOS Alarms lokaler.