Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nystartat nätverk för social hållbarhet

Den 26 april startade Hudiksvalls kommun igång ett nytt nätverk för social hållbarhet. Nätverket samlar aktörer från olika delar av samhället och är en del av en kommunövergripande satsning för att stärka den sociala hållbarheten och värna allas lika värde.

Deltog gjorde ett fyrtiotal representanter från drygt trettio olika verksamheter. Deltagarna kom från såväl lokala företag som från föreningar och offentliga verksamheter.

- Vi ser att ojämlikheten i samhället ökar, inte bara i Hudiksvalls utan i hela landet. Det här behöver vi göra någonting åt men för att lyckas behöver vi vara många som drar åt samma håll. Därför har Hudiksvalls kommun nu tagit initiativ till ett nätverk där aktörer från alla samhällssektorer kan samlas för att lära av varandra och kroka arm i nya gemensamma aktiviteter som bidrar till att minska utsattheten och öka tilliten i samhället, säger Amalia Sjindjapkin, strateg för social hållbarhet.

Den första nätverksträffen blev lyckad och resulterade i många idéer som förhoppningsvis kommer utmynna i konkreta aktiviteter.

- Det kändes väldigt positivt! Utvärderingen från mötet visar att blandningen av deltagare verkligen uppskattades och att det finns ett stort engagemang för att komma vidare och göra verkstad. Vi vill få till en samverkan som leder till konkreta aktiviteter. Det är också det som deltagarna uttrycker som det allra viktigaste. Utöver det hoppas vi att nätverket kan bidra till kontaktskapande och samordning som gör att deltagarnas respektive verksamheter kan nå ännu längre inom dessa områden. Det görs redan så himla mycket bra saker runt om i kommunen och när vi arbetar tillsammans kan vi förstärka det arbetet ytterligare, säger Amalia Sjindjapkin.

Vill du vara med på nästa träff?

Nätverksuppstarten sker i två steg och den 24 maj samlas vi igen för att ta vidare resultaten från det första mötet. Då är tanken att vi ska konkretisera de förslag på arbetsområden och formera oss i arbetsgrupper som kan arbeta vidare med konkreta aktiviteter. Tanken är att nätverket ska fortsätta utvecklas och växa allt eftersom arbetet fortgår. Därför är du också varmt välkommen att delta vid mötet den 24 maj oavsett om du deltog vid den första träffen eller inte.

Vi samlas i Rådhussalen i Kulturhuset och från klockan 17.00 serveras en enklare måltid för de som vill. Vi startar sen igång mötet klockan 18.00

Anmälan görs via följande länk senast den 15 maj: Nätverk för social hållbarhet - Hudiksvalls kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.