Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Satsning på sommarlovsaktiviteter trots uteblivet statsbidrag

Nyligen beslutade kultur- och fritidsnämnden att göra en satsning på sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar - trots att inte statsbidrag utgått.

Under de år som staten lämnat bidrag till sommarlovsaktiviteter har föreningslivet arrangerat en lång rad aktiviteter runt om i kommunen. Aktiviteterna har haft som syfte att erbjuda barn och unga ett brett urval av fritidsaktiviteter under sommaren vilket varit mycket uppskattat. Därför har nu kultur- och fritidsnämnden beslutat att göra satsningen själva.

- Satsningen är viktig för att barn och ungdomar ska få möjlighet till gratis aktiviteter på sommarlovet och för föreningarna att kunna presentera sin verksamhet och förhoppningsvis få nya deltagare efter pandemin, säger Gerd Olsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

- Vi är så klart jätteglada över att vi gör den här satsningen även fast inte statsbidraget betalas ut. Det här är otroligt viktigt för den sociala hållbarheten i kommunen, säger Adam Rydstedt, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.