Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Samverkan mellan kommunen och näringslivet

För ett antal år sedan påbörjades ett samarbete mellan näringslivet och kommunen i Hudiksvall. Det har gett resultat och nu ska samarbetet stärkas ytterligare.

Genom samarbetet togs en vision fram, Vision 2050, vilken innefattar att Hudiksvalls kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i samt att invånarantalet i kommunen ska öka till 50 000.

- När man pratar tillväxt så känns det som att det är ett drag här i Hudiksvall. Vi ser byggkranarna nere på kajen. Vi har hört pålningar där nere alldeles nyss. Vi hör, från näringslivssidan, den ena framgången efter den andra. Vi ökar också invånarantalet det här året så det känns jättespännande, säger Bengt Friberg, kommundirektör.

Men för att visionen ska bli verklighet krävs fortsatt samverkan mellan kommunen och näringslivet. Ett exempel på arbetet med att få ett ännu större fokus på näringslivsfrågor är den omorganisering som gjorts.

- Det har gjorts om en hel del och mycket handlar om att få kortare beslutsvägar, snabbare hantering och att förbättra servicen för företagen och allmänheten. Vi såg därför en nödvändighet i att koppla samman de stora delarna för att få ett bättre grepp om samhällsbyggnadsutvecklingen säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Ett annat exempel är det hydralikkluster som finns i Hudiksvall och där en mängd företag ingår.

- Hydralikklustret består och finansieras av ett flertal företag. Där har vi nära samarbete med högskolor för att ta fram rätt kompetens. Det är också något som marknadsför Hudiksvall när det gäller att kunna locka kompetens. Vi har dessutom ett väldigt bra samarbete med skolorna via, exempelvis, Teknik college och Hudiksvalls industritekniska, säger Erik Molin, ordförande teknikföretagen.

Bra företagsklimat

- Jag tycker att det är ett positivt företagsklimat. Det finns en bra känsla. Vi har ungefär 4500 företag i Hudiksvall, vilket är en hög siffra. Det behövs därför arbetas mycket med det här och jag tror på det arbetet vi nu gör. Jag tror på samarbete och jag tror på dialog och framförallt långsiktighet, säger Henric Lööv, ordförande Företagarna Hudiksvall.

- Jag håller med. Det är viktigt att man får känslan av att Hudiksvall är en företagsvänlig kommun. Att du kan komma till Hudiksvall för att starta upp och etablera ditt företag och att du får alla de förutsättningar du behöver, säger Mitalee Kotak, näringslivschef Hudiksvalls kommun.

Nästa steg

För att kunna ta nästa steg i att stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet samt att nå upp till Vision 2050 har ett antal aktiviteter tagits fram.

- Vi har tagit fram ett årshjul där olika former av aktiviteter finns med och där kommunen och företagen träffas. Dels har vi tematräffar med olika teman, såsom näringslivsklimat, kompetensförsörjning och infrastruktur. Den avslutande tematräffen, som är vår final, kommer att hållas den 15 november och kommer att handla om Vision 2050 och hur vi tillsammans ska nå våra mål. Vi kommer också att ha riktade branschträffar och företagsbesök, säger Mitalee Kotak.

Hör Bengt Friberg, Erik Molin, Henric Lööv, Mikael Löthstam samt Mitalee Kotak, diskutera kommunens och näringslivets samverkan i spelaren ovan.