Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ny gång- och cykelbro vid Kattvikskajen

Bild tagen med drönare ovanför hamnområdet/Kattvikskajen i centrala Hudiksvall

Fotograf: Philippe Rendu

Nu är den nya gång- och cykelbron som binder samman Kattvikskajen med resten av staden på plats. Bron är en viktig del av den uppskattade strandpromenaden som inom kort kommer fortsätta ut på Kattvikskajen.

Bron är en viktig del i cykelnätet och strandpromenaden då man kan ta sig från Idenor, Västra hamnen och Kattvikskajen vidare mot de östra delarna utan att behöva passera järnvägen.

- Bron är byggd och målad av lokala företag vilket känns extra roligt. Läget och utformningen av bron är inspirerad av en gammal träbro som funnits här tidigare, säger projektchef Jan Kroppegård.

Det kvarstår en del jobb med anslutningar, räcken, belysning och inte minst ledningar. I bron går det nämligen vattenledning, avloppsledning, fiberledningar och tomrör för kommande elledningar. Förhoppningen är att den nya bron ska öppnas för allmänheten innan jul.

Den röda bron, innan den monteras, när den ligger på en långtradare.

Fotograf: Philippe Rendu

Bild ovanifrån. En stor orange lyftkran lyften bron på plats

Fotograf: Philippe Rendu

Platsen där bron idag är. På andra sidan vattnet syns arbetare.

Fotograf: Philippe Rendu

En orange lyftkran har precis lyft upp den röda bron från marken.

Fotograf: Philippe Rendu

Den röda bron lyfts på plats.

Fotograf: Philippe Rendu

Bild tagen ovanifrån när bron monteras.

Fotograf: Philippe Rendu

Bild ovanifrån. En stor orange lyftkran lyften bron på plats

Fotograf: Philippe Rendu