Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvall bästa näringslivskommun i Gävleborg

Grafisk bild med texten: Syna gratulerar Hudiksvalls kommun till förstaplatsen i 2022 års tillväxtindex för Gävleborgs län.

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Hudiksvall i Gävleborgs län. Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna.

Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Hudiksvall toppar i Gävleborgs län är extra roligt eftersom det visar att enträget arbete med tiden ger resultat. Hudiksvall har tidigare haft mer undanskymda placeringar, men i år intar man första platsen välförtjänt, Karl Stjerna, VD på Syna.

Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare, som utgör ryggraden i svenskt näringsliv.

– Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande är glad över utmärkelsen som visar på att Hudiksvall har ett starkt växande näringsliv.

- Vi har många duktiga företagare i kommunen med stark framåtanda som erbjuder riktigt bra produkter och tjänster. Vi har ett starkt näringsliv här som vi alla ska vara stolta över, säger han.

Mitalee Kotak, näringslivschef i Hudiksvall, ser glädjande på att flera års arbete nu ger resultat.

– Utmärkelsen är ett bevis på att vi satsat rätt och att samarbetet mellan näringslivet och kommunen fungerar väl. Men samtidigt är det de enskilda företagen som ska ta åt sig huvuddelen av äran. Det är ju de som gör det dagliga jobbet som lagt grunden för framgången, säger hon.

Som starkt bidragande orsak pekar hon på det mod som företagen visar genom att investera och nyanställa. Det gäller för både mindre och större verksamheter. Hon lyfter också fram den starka entreprenörsanda som finns och som går långt tillbaka i tiden.

– Jag vill också lyfta fram att våra företag är bra på att samverka med varandra, att hjälpa till där det behövs även över olika branschgränser. Något som blev särskilt tydligt under Coronapandemin då man månade om varandra, säger Mitalee Kotak. Man är dessutom bra på att bygga kluster, för att på så sätt bli starkare tillsammans och för att kunna attrahera och rekrytera nya medarbetare. Ett bra exempel på detta är det kluster som företag verksamma inom hydraulik skapat och där kommunen initialt och fortfarande är en aktiv partner. Andra kluster som är på väg att ta form finns inom besöksnäringen och livsmedelssektorn.

Inför framtiden är Mitalee Kotak optimistisk.

– Många av företagen går bra, visar stabila vinster och expanderar. Det i kombination med att det finns en stark entreprenörsanda och hög innovationsgrad över lag gör att jag är övertygad om en positiv utveckling. Från kommunens sida ska vi också göra allt vi kan för att stötta och inspirera till nytt företagande, avslutar hon.