Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Lokalerna på Iggesunds skola får namn med lokal anknytning

Bilder på två av skyltarna: Stallbacken och Kryllbo

Iggesunds skola har tagit fram namn till skolans nya lokaler. Rumsnamnen är lånade från platser i Iggesund, Njutånger och Enånger. Till varje rumsnamn kommer en förklaring. Arbetet med att ta fram namnen har gjorts i samarbete med Torbjörn Bodare som forskat kring hembygden och specifikt Iggesund med omnejd.

- Vi vill lyfta Iggesund som samhälle och allt fint och spännande som finns i hela vårt upptagningsområde, och skolan är en viktig del av det. Eleverna och alla som verkar i eller besöker lokalerna får nu en möjlighet att lära sig mer om platser och byar i skolans upptagningsområde, säger Claes Lindblad, biträdande rektor Iggesunds skola.

Det har under hela processen att bygga Iggesunds nya skola varit viktigt med den lokala anknytningen. Till exempel har färgsättningen på såväl skolans inredning som fasad fått inspireras av Iggesunds bruk.

- Det har tagits emot väl och namnen har uppskattats av bland annat elevrådet, IFF (Iggesunds föräldraförening) och personalen. De tycker att det är bra med namn som de flesta känner igen. Det har också varit viktigt att få med namn från Njutånger och Enånger då många elever i de äldre årskurserna bor där, säger Claes Lindblad.

Två av namnen som pryder lokalerna är Kryllbo och Stallbacken. Förklaringarna lyder:

Kryllbo: Bostadsområde nära Iggesunds bruk som först bebyggdes på 1870-talet med kaserner för brädgårdsarbetare och på 1910-talet bebyggt med nio stycken fyrfamiljshus för cellulosaarbetare. Sulfit- och sulfatfabrikerna startade år 1917. Namnet Kryllbo kom av att det "kryllade" av barn i området.

Stallbacken: Väster om Brukets stall finns en bergknalle där man hade en dansbana och som på 1920-talet bebyggdes med två tjänstemannabostäder. Nedanför stallbacken låg Brukets ladugård.