Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunala hemsjukvården blir 10 år

Nu har hemsjukvården funnits i Hudiksvalls kommun i 10 år. Hemsjukvården underlättar för många genom att utföra planerade eller akuta hälso- och sjukvårdsinsatser hemma hos patienter dygnet runt.

- Vi jobbar med att hjälpa människor i hemmet som har medicinska behov. Vi gör en del av det arbetet som man tidigare hade på vårdcentralerna, säger Katarina Gustavsson, enhetschef Hemsjukvården.

- Hemsjukvårdens sjuksköterskor arbetar lite som spindeln i nätet kan man väl säga, och knyter ihop de bitar som finns runt patienten, säger Katarina Gustavsson.

- Det som jag upplever att patienterna känner när vi hjälper dem är att de får ett mera drägligt vardagsliv. Man behöver inte hela tiden ta sig till sjukhus eller till läkare. Det underlättar otroligt mycket om man inte är pigg utan är sjuk och inte riktigt orkar, säger Katarina Gustavsson.

- Jag ser att hemsjukvården är en stor del av vårdens utveckling på ett helt annat sätt än för bara fem år sedan. Hemsjukvården får en allt viktigare uppgift för dem som behöver medicinsk vård men kanske inte behöver ligga på sjukhus, säger Katarina Gustavsson.

- Vi måste ta höjd för det som händer demografiskt, den ökade andelen äldre. Ju äldre vi blir desto större blir behovet av stöd från sjukvården eller medicinsk behandling. Där är vi en viktig medspelare, säger Katarina Gustavsson.

- Utvecklingen finns där och det finns jättemycket fina krafter i hemsjukvården, säger Katarina Gustavsson.