Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

 Ny multisportarena i Borgarparken

En park med parkbänkar och träd

Under året kommer det att byggas en multisportarena i Borgarparken. Syftet är att inbjuda till spontan rörelse och aktivitet för flera målgrupper samt att erbjuda aktiviteter under både sommar- och vintertid.

Multisportarenan kommer att bestå av två ytor. En yta med konstgräs där målburar kommer att vara placerade. På vintern kan ytan spolas till is. I anslutning till konstgräset kommer det att vara en yta med asfalt som kan användas för basket, kickbikes eller annan aktivitet. Även denna yta kan spolas till is.

- Nu kommer familjer att kunna aktivera sig ännu mera i Borgarparken. Kanske basket och den befintliga lekparken på somrarna och skridskoåkning på vintrarna. Det känns kul att vi kan erbjuda fler aktiviteter, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Multisportarenan kommer att ha belysning och komplettares med en liten scen för att få in fler funktioner. Scenen kan användas för aktivitet på arenan eller användas för aktiviteter med åskådare eller deltagare på gräsytan i Borgarparken.

Multisportarenan väntas vara klar till hösten 2023.