Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Just nu sopar vi kommunens vägar och gator

Arbetet med att sopa kommunens vägar och gator påbörjades efter påsk och förväntas vara klart i slutet av maj. Nytt för i år är att delar av sopningsarbetet utförs av externa entreprenörer, vilket framför allt innebär att arbetet blir klart tidigare än föregående år.

- Just nu har vi kommit ungefär halvvägs in på sopsäsongen. Arbetet drog igång direkt efter påskhelgen. Det första vi gör är att grovsopa huvudgator och centrala Hudiksvall, säger Peter Söderlund, enhetschef på Gatuenheten.

Nytt för i år är att delar av sopningsarbetet utförs av externa entreprenörer. Det upphandlade vinteravtalet omfattar även sopning av ytterområden.

- Vi höjer servicen vilket innebär att sopningsarbetet både kan påbörjas och färdigställas tidigare än vanligt. Vi räknar med att all sopningen ska vara klar i slutet av Maj, vilket är en betydlig förbättring jämfört med tidigare år, säger Peter Söderlund.

Vilka områden som sopas i vilken ordning inom centrala Hudiksvall varierar från år till år.

- Vi har ett rutsystem över Hudiksvall där vi roterar turordningen för att det ska bli rättvist och lika för alla i längden, säger Peter Söderlund.

När alla större stråk och gång- och cykelvägar är grovsopade påbörjas finsopningen.

- Då försvinner det mesta av materialet och det blir rent, snyggt och trevligt att färdas på gator, gång- och cykelvägar, säger Peter Söderlund.