Omtag i rekryteringen av chef för Lärandeförvaltningen

Kommunentré med skylt med texten Hudiksvalls kommun

Rekryteringen av ny förvaltningschef till Lärandeförvaltningen har avslutats.

– Vi har valt att inte gå vidare med de två slutkandidaterna utan kommer istället att gå ut i en ny rekryteringsomgång efter sommaren, med en delvis ändrad kravprofil som vi kommer att jobba fram tillsammans med fackliga företrädare, säger kommundirektör Lena Högback.

Annika Gabrielsson fortsätter som tillförordnad förvaltningschef för Lärandeförvaltningen tills en ordinarie förvaltningschef är på plats. Annika Gabrielsson kommer också, som en del av sin ordinarie tjänst som verksamhetschef för förskolan, gå in som biträdande förvaltningschef för Lärandeförvaltningen. Det uppdraget gäller tillsvidare.