De får utmärkelse för hållbart arbete i skolan

Hemstöpta ljus och bivaxdukar på ett bord samt personer i havsmiljö.

Flera skolor och förskolor i kommunen har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Läroverket är en av skolorna som har lyckats ta hem utmärkelsen. Aktiviteter inom olika områden har engagerat både elever och personal.

 • I forskningsprojektet Tångskogsjakten hjälper eleverna forskare att samla in viktig information om Östersjön.
 • Elever har planerat och genomfört träffar med spel, promenader och fika på vård- och omsorgsboenden.
 • Insamlingar har gjorts till förmån för Musikhjälpen och Läroverkets vänorganisation Situation Baltikum.
 • Med start detta läsår kommer skolan att börja arbeta med ett program för medmänsklighet och civilkurage från Raoul Wallenberg Academy.

– Vi är jätteglada för utmärkelsen, säger Jenny Lönnroos, lärare och projektledare för Läroverkets hållbarhetsarbete. Det är en uppmuntran för vårt långsiktiga arbete för en hållbar samtid och framtid.

Skolorna redovisar sitt arbete

Skolverket delar ut utmärkelsen Skola för hållbar utveckling till skolor och förskolor som arbetar med de globala målen i Agenda 2030. Vissa delar måste uppfyllas, till exempel ska planering och uppföljning när det gäller lärandet för hållbar utveckling göras tillsammans med eleverna. Det ska också finnas en samverkan med det omgivande samhället.

Flera utmärkelser till Läroverket

Läroverket har även tidigare tilldelats utmärkelsen och dessutom certifierats enligt Grön Flagg. År 2020 utsågs Läroverket till Årets hållbara grundskola i Sverige av Grön Flagg som drivs av Håll Sverige Rent.

– Hudiksvalls kommun har under flera år haft ett systematiskt miljöarbete på förskolor och skolor. I jämförelse med andra ekokommuner har vi en större andel verksamheter som är miljöcertifierade enligt utmärkelsen Skola för hållbar utveckling alternativt Grön flagg, säger kommunens miljöstrateg Åsa Terent.

Information om utmärkelsen till förskolor och skolor.Skola för hållbar utveckling (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Skolor och förskolor i Hudiksvalls kommun som fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och har den till 2026

 • Läroverket
 • Östra skolan och Anpassad grundskola Östra skolan
 • Håstaby förskola
 • Edsta förskola
 • Västanvindens förskola
 • Håstahöjdens förskola
 • Hasselbackens förskola
 • Åviks förskola
 • Kålhagens förskola
 • Bullerbyns förskola
 • Fridhems förskola
 • Björkbergs förskola
 • Malsta förskola
 • Njutångers förskola
 • Enångers förskola
 • Smedjans förskola

Har utmärkelsen sedan tidigare och till 2025

 • Iggesunds förskolor
 • Stömne förskola

Har utmärkelsen sedan tidigare och till 2024

 • Bromangymnasiet

Källa: Skolverket