Nytt arbetssätt ska hjälpa elever tillbaka till skolan

Bromangymnasiet har identifierat en grupp elever som ökat. Elever som har en problematisk skolfrånvaro och som inte haft rätt förutsättningar för att bli behöriga till gymnasiet. Därför har ett nytt arbetssätt tagits fram som ska hjälpa eleverna tillbaka till skolan.

- Det unika är att vi ringar in de här eleverna tidigt. I ett samarbete med grundskolan. Vi fokuserar på övergången mellan grundskolan och gymnasiet och de elever som fallit mellan stolarna där. Arbetet syftar till att hjälpa eleverna in på skolan och till oss på Introduktionsprogrammen, säger Tuija Kirvesmies som är rektor på Bromangymnasiet och ansvarig för stödinsatsen.

Gruppen som arbetar med detta på Bromangymnasiet kan genom individanpassade introduktioner och planering av skolarbete i en anpassad miljö underlätta för personer som annars skulle avstå från gymnasiet helt.

- Det är en elevgrupp och vårdnadshavare som tappat tilltron eller tron på skola och utbildning. De är trötta och behöver hjälp och stöd, att någon annan tar vid. Det som vi också identifierat som en viktig sak för dessa individer är att ha en och samma kontakt med skolan. Därför har vi en person som har skött den kontakten, säger Tuija Kirvesmies.

Tidig kontakt för god planering

Nu inför den första terminen med denna satsning har ansvariga lärare haft tidig kontakt med eleverna och vårdnadshavare för att på bästa sätt planera för skolstart.

- Vi har träffat dem hemma eller på café eller där eleven och vårdnadshavare själva vill. Sedan har de gjort ett besök i vår nya lokal som är ett ombyggt klassrum. Något vi fått hjälp med från andra gymnasieprogram, byggprogrammet bland andra. Eleverna får prata om individuella behov. Specialpedagogen är med och gör en kartläggning och ett åtgärdsprogram. Det är grunden i vårt arbetssätt. Dom som går heltid just i början går tre dagar i veckan ungefär och sen utifrån individperspektivet så gör vi individscheman, säger Tuija Kirvesmies.

Goda effekter redan innan skolstart

Effekter som visats så här långt är lugna vårdnadshavare och elever som vet var dom ska. Nu innan skolstart har många besökt skolan och förberett sig.

- Vi har vad vi kallar inskrivningssamtal. Det handlar om vad vi som skola behöver tänka på och vilka ämnen vi ska börja med. Vi har avstämningsmöten väldigt snabbt sedan också, efter 3-4 veckor. Hur går det? Behöver vi justera, säger Tuija Kirvesmies.

Vissa behöver helt eget utrymme och då har alla sina egna bestämda platser. Ingen delar plats med någon i klassrummet. Vissa vill umgås och kunna kan säga hej. Vid vissa genomgångar finns behov att sitta tillsammans.

- Vi jobbar både individuellt och i grupp så en progression blir det också. Många av dom här eleverna har inte varit en del i ett större sammanhang och då behöver vi jobba in det för alla. Vi vill ju vara i ett sammanhang och bli sedda, bli hörda. I den mån jag vill själv och då ska man få den möjligheten, avslutar Tuija Kirvesmies.