Så satsade skolan nytt och fick högre resultat

Två elever sitter vid ett bord och skriver i böcker.

De senaste åren har Ede skola jobbat ihop hela skolan med eleven i fokus. Nya arbetssätt infördes för att göra eleverna tryggare.

Nu har andelen niondeklassare på Ede skola som är behöriga till gymnasiet ökat: från 79 procent läsåret 2019/2020 till 94 procent år 2022/2023. När resultatet efter sommarskolan räknas med, är andelen uppe i 95 procent behöriga. Även meritvärdet har ökat från 210 till 228 under samma period. Närvaron i skolan är också högre nu.

– Vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Jag är så otroligt stolt över vår kompetenta personal, våra elever och vår skola och hur de har tagit sig an utmaningarna, säger Helena Svenskas, rektor på Ede skola i Delsbo.

Nya tankesätt

Något av det hon ville fokusera på när arbetet startade var:

  • Gemensamma mål för hela skolan.
  • Ökad närvaro hos elever.
  • Ökad trygghet och studiero.
  • Samsyn bland personalen i hela skolan.

– Vi behövde tillsammans kartlägga vad det fanns för behov och även våga tänka helt nytt, säger Helena Svenskas.

Ny organisation över stadierna

En förändring är att arbetslagen nu jobbar över årskurserna F-2, 3-5, 6-9. De överlappar alltså den gamla stadieindelningen.

– Det skapar trygghet för eleverna att få med sig pedagogerna när de byter skolhus, säger Helena Svenskas. Det ger också en bättre kvalitet i övergången och gör hela organisationen mer flexibel.

Samma hemklassrum

Skolan har även arbetat med fokusområden, bland annat Tillgängliga lärmiljöer. I det ingick utbildning i NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för all personal. En konkret förändring är att även de äldre eleverna har hemklassrum, för att känna en trygghet i att alltid veta var de ska vara.

Arbete kring bedömning

Ett annat fokusområde är Betyg och bedömning, där lärarna har deltagit i ämnesnätverk och tillsammans arbetat med hur de kan bedöma elevernas förmågor.

Skolsiffror på kommunnivå

  • I hela kommunen var 86 procent i årskurs 9 behöriga till gymnasiet läsåret 2022/2023 jämfört med 82 procent föregående läsår. Meritvärdet har ökat från 209 till 219.
  • Det senaste läsåret har närvaron bland kommunens elever ökat från 83 till 87 procent i grundskolan och från 83 till 85 procent på gymnasiet, jämfört med föregående läsår.
  • Andelen elever med gymnasieexamen var 93 procent av avgångseleverna från nationella program.

Källa: Lärandeförvaltningen