Unga får mer kunskap om psykisk hälsa

En hand över en annan persons hand på ett bord med böcker och en miniräknare.

Hudiksvalls kommun satsar på ökad kunskap om psykisk hälsa för elever i årskurs 8. Utbildningen bygger på samtal utifrån elevernas egna upplevelser.

Den här månaden startar utbildningen YAM, som omfattar alla elever i årskurs 8. YAM är ett program där unga får möjlighet att diskutera och öva på situationer i sin vardag och lära sig samtala om psykisk hälsa.

– Eleverna får reflektera över sådant som humörsvängningar, relationer och känslor kring att vara ledsen eller stressad, säger Moa Högberg, kurator och YAM-instruktör i Hudiksvalls kommun.

Hjälp att hitta stöd

YAM står för Youth aware of mental health, alltså Ungdomar medvetna om psykisk hälsa. Samtalen sker tillsammans med instruktörer.

  • Syftet är att unga ska lära sig att hantera känslor och stötta varandra.
  • Deltagarna ska även få information om var det finns professionell hjälp.
  • Programmet har visat sig vara effektivt enligt en studie i andra europeiska länder, där självmordstankar, självmordsförsök och depression minskade bland deltagarna.

Viktigt arbete

Programmet finansieras genom statsbidrag i det förebyggande arbetet med suicidprevention.

– Träffarna i klassrummen pågår under totalt tre veckor. Vi hoppas också att den här insatsen ska ge ett ännu bättre klimat i hela skolan, säger Moa Högberg.