Trygghet i topp i Skolinspektionens enkät

Elev vid skolbänk

Hudiksvalls kommuns skolor får bra betyg i Skolinspektionens skolenkät 2023. Lärandeförvaltningen jobbar just nu med att analysera resultaten där bland annat trygghet och studiero sticker ut positivt.

- Det här är ett jättebra underlag för oss i vårt utvecklingsarbete eftersom det ger en så bred bild av hur verksamheten funkar, säger grundskolechef Ulf Carlsson.

92 % av eleverna i årskurs 5 svarade på enkäten och 85 % av eleverna i årskurs 8. Av undervisande lärare svarade 82 % . Enkäten har även frågor som riktar sig till vårdnadshavare.

Mest positivt resultat får frågan "känner du dig rädd för någon lärare eller annan vuxen i skolan" där 91 % av eleverna i årskurs 5 svarat sällan eller aldrig.

86 % av femmorna känner sällan eller aldrig att de är rädda för andra elever i skolan. 83 % av eleverna känner sig helt och hållet eller till stor del trygga i skolan.

I årskurs 8 är resultaten generellt lägre. 78 % av eleverna uppger att de sällan eller aldrig är rädda för andra elever i skolan. 77 % av åttorna känner sig trygga i skolan.

- En anledning till det kan vara att tonårstiden för många är en ganska turbulent tid. Att resultaten är lägre för högstadieelever ser vi också på riksnivå, säger Ulf Carlsson.

Enkäten omfattar 11 områden för elever, bland annat inflytande, bemötande, stöd, förhindra kränkningar och studiero.

- Trygghet är det område där vi har högst resultat och så har det sett ut över åren , säger Ulf Carlsson.

Även lärarna bekräftar att skolan är en trygg plats; 88 % av undervisande lärare har svarat att deras upplevelse är att eleverna är trygga i skolan. 77 % av lärarna uppger att det alltid eller oftast är studiero på deras lektioner.

- De frågor som enkäten tar upp arbetar vi ständigt med i kommunens grundskolor och det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, även om vi förstås alltid kan bli ännu bättre, säger Ulf Carlsson.

Skola i utveckling