Föräldralediga erbjuds SFI-undervisning på Öppna förskolan

En kvinna och ett barn sitter på golvet

För ungefär ett år sedan startade ett nytt initiativ vid Öppna förskolan i Hudiksvall – SFI för föräldralediga. Hit kan du som är ny i Sverige och föräldraledig komma med ditt barn för att under föräldraledigheten träna på det svenska språket.

Varje torsdag välkomnar Öppna förskolan föräldralediga med sina barn till SFI-undervisningen. Samarbetet mellan Öppna förskolan i Hudiksvall och CUL (centrum för utveckling och lärande) syftar till att hjälpa föräldrar att bibehålla och förbättra sina svenska språkkunskaper under föräldraledigheten.

- Vi vill fånga upp föräldralediga mammor som spenderar mycket tid hemma. Ofta kan det vara så att man får flera barn och riskerar att bli hemma mycket under en längre period. Då kan det vara jätteviktigt att få komma hit, ur flera perspektiv, säger Sofia, pedagog på Öppna förskolan.

Närbild på en stol. I bakgrunden sitter personer vid ett bord

- För många kan det här vara ett sätt att komma ut i aktivitet och sociala sammanhang, samtidigt som en bättre svenska kan stärka självförtroendet och framtidstron - det hänger ihop på många sätt, säger Malin, pedagog på Öppna förskolan.

Utbildningen anpassas efter individ och behov

Utbildningen leds av SFI-lärare från CUL och sträcker sig över ungefär ett år. Föräldrarna kommer till Öppna förskolan varje torsdag i två timmar fram tills deras barn börjar förskolan.

- Vi anpassar utbildningen individuellt efter elevernas behov, och utifrån kursplanen. Den senaste tiden har vi lagt mycket fokus på det muntliga, säger Linda, SFI-lärare på CUL.

Närbild på penna och papper

Flera av de föräldrar som kommer till SFI för föräldralediga är återkommande besökare.

- Det svåraste med svenska språket är vokaler och att lära sig att skriva. Det känns tryggt att kunna komma hit med mitt barn samtidigt som jag kan bättra på min svenska. Det är mycket som underlättar i vardagen när språket blir bättre, säger en av de besökande föräldrarna.

Lägre tröskel in till ordinarie förskola

I SFI för föräldralediga är det språkundervisningen som står i centrum, samtidigt som det blir en smidig övergång till vanliga förskolan.

- Kommunens mål är att öka deltagandet i förskolan. I många fall kan det här bli en naturlig väg in i ordinarie förskoleverksamhet, säger Kristina Brolin, enhetschef på Öppna förskolan.

Är du intresserad av SFI för föräldralediga?

Studiegruppen riktar sig till dig som är föräldraledig med små barn, från några veckor gamla upp till ett år. När barnen får förskoleplats fortsätter du i vanlig SFI-grupp.

Om du är intresserad av SFI för föräldralediga kan du antingen besöka eller kontakta Öppna förskolan via mejl/telefon.

Kontaktuppgifter och besöksadress:

oppna-forskolan@utb.hudiksvall.se

070-3319577

Kålhagsgatan 20, 824 52 Hudiksvall

Du hittar Öppna förskolan i anslutning till BVC, i samma hus som Din hälsocentral i Hudiksvall.

Vad är Öppna förskolan?

Öppna förskolan är en kreativ mötesplats för barn som är 0-6 år gamla. Hit kan du komma tillsammans med ditt barn för att leka och för att umgås med andra barn och vuxna.

Öppna förskolan