Forskning och nya verktyg utvecklar Iggesunds skola

Tillsammans med Skolverket och Chalmers utforskar Iggesunds skola hur man kan jobba med skolutveckling på nya sätt och snabbt se resultat.

– Vi deltagit i en forskarutbildning för att lära oss hur vi kan forska på vår egen verksamhet, prova ut olika saker och får snabba svar på om det fungerar. Förstelärarna på Iggesunds skola ingår i projektet och vi får coachning av en forskare på Chalmers, säger biträdande rektor Helena Niklasson.

Iggesunds skola har under flera år samarbetat med forskare från högskola och universitet.

– Då har forskarna varit här och forskat på oss. Nu tar vi nästa steg så att vi själva kan ta reda på varför det blir som det blir och snabbt få in resultat så att vi kan skruva på verksamheten så att vi gör det vi verkligen ska, säger rektor Tina Fagerström.

För att ha koll på vad som händer och snabbt kunna göra justeringar i verksamheten är rektor Tina och hennes medarbetare i projektet ute på verksamhetsrundor och intervjuar elever. Resultatdialoger är ett annat viktigt redskap.

– Då har pedagogerna tid att prata undervisning med en grupp där man verkligen kan få tips och idéer av varandra, säger Helena Niklasson.

Dialogerna ger tillfälle till kollegialt lärande men är också en möjlighet för Tina Fagerström och hennes rektorskollegor att styra resurser dit de verkligen behöver vara. Resultatdialoger var sjätte vecka gör att man snabbt kan se att de åtgärder man satt in fungerar och göra ändringar om det behövs.

Iggesunds skola ingår i ett projekt som Skolverket driver där 14 skolor provar ut verktyg som sedan ska komma alla skolor till del.

– Vi har jättemycket stöd av varandra eftersom vi har liknande förutsättningar. Vår nästa modul vi ska jobba med nu är "Släpp elevkraften fri" där vi ska se hur vi kan jobba bättre med elevinflytande. Det ska bli jättespännande, säger Tina Fagerström.

Om projektet

Syftet är att ta vara på rektorers kompetens och goda erfarenheter för att inspirera andra till handling.

Tillsammans vill man undersöka om det går att ta fram en handlingsbaserad modell som andra rektorer kan ta stöd i för att utveckla sin verksamhet inom följande områden som gör skillnad i undervisningen:

  • Kvalitetssäkra och utveckla undervisningen
  • Arbeta strukturerat med uppföljning för att höja måluppfyllelsen
  • Inför ett språkutvecklande arbetssätt genom kollektivt lärande
  • Effektiva samarbeten – bli hållbar som rektor
  • Skapa strukturer för en trygg och välkomnande skolmiljö
  • Lär känna din verksamhet
  • Frigör elev- och föräldrakraft
  • Organisera elevhälsoarbetet