Förberedelser inför årets gaturenoveringar

Just nu pågår förberedelserna inför årets gaturenoveringar. En inventering av kommunens gatunät har genomförts och arbetet väntas sätta igång i början av sommaren.

Kommunens gatunät sträcker sig över 19 mil väg och 7 mil gång- och cykelväg. En inventering av gatunätet har genomförts som avgör vilka insatser som ska genomföras vart.

– Vi prioriterar gatorna utefter slitage och trafikmängd. Man vill renovera en gata innan den faller samman, för att hålla nere kostnaderna, säger Peter Söderlund, enhetschef på gatuenheten.

En stor del av arbetet fokuserar på att åtgärda skador som uppkommit under vintern.

– Mycket handlar om sprickbildningar, tjälskador och sättningar - dom delarna blir otroligt viktiga. Det är sånt som påverkar din trivsel och ditt sätt att leva och vara i Hudiksvalls kommun, säger Peter Söderlund.

När en gata renoveras är det vanligaste att man gör en urgrävning där naturmaterial plockas ur gatukroppen för att ersättas av bergkross.

– Många av våra vägar har en grund av naturmaterial. Naturmaterial är runt och svårt att packa. Med bergkross får du en hårdare vägkropp som tål belastning bättre och har längre livslängd, säger Peter Söderlund.

– Förra året blev gaturenoveringssäsongen kortare än planerat på grund av olika yttre faktorer, såsom stormen Hans, översvämningar och en tidig vinter som medförde en del skador. Nu siktar vi på att hinna med även en del av de projekt som var planerade förra året, säger Annika Huber, ordförande tekniska nämnden.

En del av arbetet med gaturenoveringarna handlar om att koppla ihop gång- och cykelvägar.

– På sikt strävar vi efter att ha ett enhetligt cykelnät i Hudiksvall. Det är inte något vi kan uppnå här och nu, men för varje år som vi genomför de här projekten tar vi oss ett steg närmare det målet, säger Annika Huber.

– I samband med projekten kommer det att bli avstängningar av gator som stör den normala trafikrytmen. Vi kommer ha personal ute på gatorna som det är viktigt att respektera. Inför varje projekt kommer vi gå ut med information både här på hemsidan och på kommunens Facebook, säger Peter Söderlund.