Hudiksvall deltar i länets stora miljöarbete

Överenskommelse om genomförande av åtgärder för miljömålen i Gävleborg

Gävleborg samarbetar kring åtgärder för miljön. Flera kommuner och andra aktörer lovar att genomföra insatser.

I höstas lanserades åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023-2030 – Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg 2030. Nu har Hudiksvalls kommun tillsammans med andra i länet skrivit under en överenskommelse om att genomföra programmet.

– Vi visar att vi vill arbeta med åtgärder som en del i att nå de globala målen, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande. Genom att agera tillsammans i länet kan vi göra skillnad för kommande generationer.

Åtgärder och insatser

  • Åtgärdsprogrammet uppmanar till en utveckling som tar hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala behov.
  • Programmet består av 48 åtgärder inom fyra teman: energi och klimat, vatten, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv samt giftfritt och cirkulärt samhälle.
  • För varje åtgärd finns exempel på insatser som kan genomföras av enskilda aktörer eller i samverkan.

Länsstyrelsen samordnar arbetet

Överenskommelsen skrevs under på Gävle slott tillsammans med landshövdingen förra veckan. Länsstyrelsen kommer att samordna åtgärderna.

Mer om Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 – Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats.Viktiga överenskommelser för ett hållbart Gävleborg Länk till annan webbplats.