Nu börjar snart vårflodssäsongen och risken för översvämningar ökar

Brygga på översvämmad tomt.

När vårsolen värmer stiger också vattennivåerna i våra vattendrag. Vinterns stora nederbörd innebär en extra stor risk för höga flöden. Du som är fastighetsägare har ansvaret att skydda din egendom mot översvämning och det kan därför vara dags att se över din beredskap för översvämning.

Det finns många saker som du kan göra för att så långt som möjligt förebygga skador till följd av översvämning. Det kan vara bra att kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning. Följ gärna vår checklista för fler sätt att förbereda dig på och hantera översvämningar:

Förbered dig för översvämning