Kommunen växlar upp tillväxtarbetet

Översiktsfoto på Västra Hamnen i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun växlar upp arbetet med att växa i enlighet med visionen om att bli fler invånare.

En del i detta är att tillväxtchef Jan Kroppegård kommer att renodla sitt uppdrag att arbeta med större genomförandeprojekt och lämna uppdraget som tillväxtchef.

– Kommunen har ett åtagande när det gäller att bygga ut delar av infrastrukturen i Västra Hamnen som är ett stort utvecklingsområde. Det kan vi påbörja nu när detaljplanen fått laga kraft. Detta är ett av arbetena som uppdraget kommer att omfatta, säger Lena Högback, kommundirektör.

Trots lågkonjunktur får kommunen flera förfrågningar om etableringar, bland annat kopplat till elproduktion.

– Hudiksvall ligger bra till geografiskt med tanke på de stora energisatsningar som planeras utanför vår kuststräcka. Arbetet med att försöka ta vara på möjligheterna som en framtida elproduktion ger, är ett annat område där vi nu kan förstärka, säger Lena Högback.

Rollen som ansvarig för stora projekt blir på heltid och därför rekryterar kommunen en ersättare som tillväxtchef. Kommunen ser över sin ledningsorganisation inom tillväxtenheten och rekryterar en tillväxtchef som samtidigt är näringslivschef. På så sätt blir det en tydligare organisation med en och samma chef som företräder kommunen i samverkan med näringslivet.