Kemikaliehantering orsakade klorgasutsläpp

Bassäng med vatten

Nu har bilden börjat klarna om vad det var som ledde till torsdagens utsläpp av klorgas på badhuset i Delsbo. Det var en felaktig hantering av kemikalier som bildade gasen.

Utsläppet orsakades av att saltsyra kom i kontakt med natriumhypoklorit, vilket gjorde att klorgas bildades.

- Det är förstås väldigt olyckligt och jag beklagar att besökare och medarbetare utsatts för detta. Jag förstår att händelsen skapat oro men allt tyder på att det här är en isolerad händelse, säger Anna-Karin Ragnarsson som är förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Delsbo badhus är en äldre anläggning och där behövs en manuell hantering av kemikalier. I nyare anläggningar är dessa moment mer automatiserade.

- Vi ser över om våra rutiner och checklistor behöver uppdateras för att minimera risken för att något liknande ska inträffa igen, säger Anna-Karin Ragnarsson.

Det finns inga krav på larm för klorgas i badhus men det är en rekommendation.

- Larmet var levererat men tyvärr inte installerat i Delsbo. Lyckligtvis kunde utsläppet ändå upptäckas snabbt i och med lukten och badhuspersonalen gjorde en fantastisk insats när de så snabbt utrymde lokalen. Även om det är i senaste laget så känns det bra att larmet är på plats från och med idag, säger Anna-Karin Ragnarsson.