Omställningsarbete inom lärandeförvaltingen

Elever

Under hösten 2023 genomfördes ett omställningsarbete inom lärandeförvaltningen för att anpassa organisationen efter ekonomiska förutsättningar och minskat barn- och elevantal. Det resulterade i ett antal förflyttningar av lärare och förskollärare samt uppsägning av ett antal elev- och lärarassistenter. Nu fortsätter lärandeförvaltningen arbetet med att se över organisationen inför höstterminen 2024.

- Rektorerna inom lärandeförvaltningen har sett över sina organisationer inför höstterminen 2024. Utifrån det pågår nu förhandlingar om förflyttning och arbetsbrist, säger förvaltningschef Annika Gabrielsson.

Ett 15-tal personer inom befattningarna elevassistenter och lärarassistenter har konstaterats övertaliga och kommer att omfattas av arbetsbrist. Cirka 10 elev- och lärarassistenter kommer att förflyttas till en annan arbetsplats. Samtidigt pågår en process med att förflytta legitimerade lärare mellan enheter.

Det innebär att det kan vara ny personal som möter barn och elever till hösten och att vissa av dem som jobbar i förskola och skola får jobba på en annan arbetsplats.

- Jag har stor förståelse för att det här skapar oro hos såväl medarbetare som barn, elever och vårdnadshavare. Cheferna inom förvaltningen arbetar tillsammans med personalenheten för att det ska bli så bra som möjligt utifrån de nya förutsättningarna, säger Annika Gabrielsson.