Åtgärder på lång och kort sikt för att hindra översvämning

Våren är äntligen här efter en lång vinter. Värmen är välkommen men innebär också att risken för översvämningar ökar när stora mängder snö smälter och fyller på vattendragen. Höstens stora regnmängder har också gjort att marken redan är mättad.

- Vi har ställen som vi bevakar extra just nu, till exempel vid Glysis och Bergsjövägen. Vi gör vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt men vi vet att det kommer att bli problem eftersom svårigheterna i systemen är stora och det är så mycket vatten, säger miljöingenjör Jonas Rasmusson.

Jonas Rasmusson ingår i en grupp med personer från olika verksamheter inom kommunen som jobbar systematiskt för att på lång och kort sikt lösa olika problem kring ytvatten och översvämning. Men allt kommer inte att kunna förebyggas, vi kommer att behöva lära oss leva med nya förutsättningar.

- Risk för översvämning och andra vattenrelaterade problem har ökat de senaste åren bland annat på grund av ökade och häftigare regn i kombination med vårt moderna samhälle. Vi har till exempel byggt mycket hårdgjorda ytor vilket gör att det blir mera vatten i våra dagvattensystem, vi leder ut allt mer dagvatten på befintligt nät och odlingsmark har dikats ut. övrig odlingsmark har vi också dikat ut för att förbättra skördarna, säger Jonas Rasmusson.

Den här typen av frågor är komplexa och det gäller att tänka till så man inte löser ett problem någonstans för att skapa ett nytt. Det handlar också om stora kostnader - men gör vi ingenting får det stora konsekvenser.

- Vi kommer att behöva jobba med det här i många år framåt och göra åtgärder i vattensystemen längst Hornån, i avloppssystemen och genom ombyggnationer för att göra hela samhället bättre rustat för utmaningar vi redan ser och som kommer att öka framöver, säger Jonas Rasmusson.

Tips till dig som är husägare

Vi vet att klimatförändringarna kommer att leda till mer extremväder och att risken för skyfall och översvämningar ökar. Det är därför viktigt att du som husägare har egen beredskap för översvämning.

Det är du som är fastighetsägare som har ansvar att skydda din fastighet mot översvämning och det kan därför vara bra att se över din beredskap.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för översvämning:

Förbered dig för översvämning