Knoppis har fått nyrenoverade lokaler

Kollage med två bilder som visa de nyrenoverade lokalerna.

Kommunens korttidsvistelse för barn och ungdomar med autism, Knoppis, har haft öppet hus i sina nyrenoverade lokaler. Lokalerna har fräschats upp, anpassats utifrån barnens behov och utformats på ett sätt som skapar ökade möjligheter till lek och aktiviteter.

Renoveringen av Knoppis har lett till fräschare lokaler med bättre uppdelning och lekytor. Det finns också ett rum för lugn och ro där barnen och ungdomarna har möjlighet att uppleva olika sinnesintryck.

– Vi är så nöjda med renoveringen, säger medarbetarna på Knoppis. Vi valde naturfärger för att skapa en lugnare miljö, och det ser vi redan att det har gjort. De barn och vårdnadshavare som har varit hit är så glada och nöjda.

På Knoppis får alla möjlighet att delta i vardagsaktiviteter och medarbetarna arbetar med tydliggörande pedagogik genom bland annat bilder och tecken som stöd.

– Fritidsaktiviteterna planeras utifrån årstid och väder och i möjligaste mån tillgodoser vi barnen och ungdomarnas önskemål. Det blir enklare nu i mer anpassade lokaler. Renoveringen har verkligen bidragit till ett lyft och vi är så stolta över vår verksamhet, säger medarbetarna.

Om korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet möjliggör miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen.

Korttidsvistelse