Skolinspektionens tillsyn av Ede skola visar på allvarliga brister

Elev och lärare

Skolinspektionen gjorde under hösten en tillsyn av Ede skola. Nu har resultatet kommit om hur verksamheten uppfyller kraven när det gäller undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd, frånvaro samt studiehandledning på modersmål.

Skolinspektionens tillsyn visar flera allvarliga brister:

  • Eleverna på högstadiet vid Ede skola ges inte den minsta garanterade undervisningstiden i flera ämnen.
  • I några fall har undervisning bedrivs av personal som inte är anställda som lärare.
  • Det finns brister i Ede skolas arbete med särskilt stöd som medför att det finns en uppenbar risk att elever inte ges det stöd som de har rätt till.
  • Det brister vad gäller att utreda elevers frånvaro. Vid skolan finns ett flertal elever som har omfattande frånvaro.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här, i synnerhet att elever går miste om undervisningstid eftersom det har så stor betydelse för elevernas utveckling och lärande, säger Ulf Carlsson som är verksamhetschef för grundskolan.

Direkt efter att Skolinspektionens beslut kom startade arbetet med att utreda vad som blivit fel och sätta in åtgärder.

– Vissa saker är påbörjade sedan tidigare men när det gäller undervisningstiden behöver vi borra djupare för att förstå varför det inte överensstämmer med timplanerna. Vi behöver också säkerställa att alla på skolan har en tydlig bild av vad vi behöver göra och hur vi ska jobba framåt, säger rektor Helena Svenskas.

Om inte bristerna åtgärdats inom ett halvår måste Hudiksvalls kommun betala 1 500 000 kronor i vite.

– Även om vi förstås är bekymrade över hur det kunnat bli så här känner jag mig lugn över att vi kommer att kunna lösa det här innan dess, vi är redan på god väg, säger Ulf Carlsson.