Nu vårstädas gatorna

fordon sopar gata

Vintern har varit lång och snörik men nu är våren äntligen här. Det märks inte minst på att sandupptagningen är i gång.

Det rör sig om stora ytor som nu håller på att vårstädas. Kommunen ansvarar för 178 km gator och vägar i centrala staden och tätorterna, plus en massa cykel- och gångvägar, parkeringar, broar och torg.

Det mesta är nu grovsopat, vilket innebär att vi tar upp de stora mängderna grus i en första sopning för att sedan återkomma och göra en grundligare städning av grus, damm och skräp så att det blir snyggt och trevligt inför sommaren.

2-3 veckor efter finsopningen så kör vi en ny runda för att sopa upp det som blivit kvar av olika anledningar, till exempel om parkerade fordon gjort det svårt att komma åt alla ytor. Under sommarhalvåret utför vi underhållssopning för att hålla efter ytorna, om det till exempel har blåst eller regnat.

När sopas min gata?

I vilken ordning områdena sopas roteras från säsong till säsong för att det ska bli så rättvist som möjligt. Är du sist på rundan i år blir det bättre nästa år.

Det är vädret som avgör hur fort sandupptagning och sopning kan bli klart. Vi använder vatten för att binda dammet och är det minusgrader kan vi inte sopa för då fryser vattnet på vägbanan.

Om vädrets makter är med oss under kommande veckor så kommer vi vara klara med alla områden i slutet av maj eller början av juni.

Sandupptagning och sopning har påbörjats och sköts av samma entreprenör som utför vinterväghållningen.

Just nu finsopar vi område 1 Centrala Hudiksvall. Vi har påbörjat sopningen av område 2 som är Öster.

Sedan följer:

  • Område 3 Norr.
  • Område 4 Idenor.
  • Område 5 Håsta, Fridhem,  Väster.
  • Område 6 Marielund, Sofiedal.
Områden sopning Hudiksvall
Större vägar Hudiksvall

Här har vi jobbat parallellt med Hudiksvall så vi har grovsopat gång- och cykelvägar samt de större kommunala vägarna.

  • Område 7 Väster om gamla E4
  • Område 8 Öster om gamla E4.
Områden Iggesund
Större vägar Iggesund

Hur kan jag underlätta?

Undvik att parkera fordon, släpvagnar, båtvagnar och liknande på gatan. Är det fritt från fordon blir det mycket enklare att göra vårfint.

Du som är fastighetsägare kan hjälpa till genom att sopa ut grus och skräp som sitter fast vid exempelvis kanter vid fastigheten.