Våtmark och sjö ska minska vattenproblem längs Hudiksvägen

På flera platser har problem uppstått med vattenmassor vid kraftig nederbörd. Hudiksvalls kommun jobbar aktivt för att minska problemen, bland annat i Vismarådiket intill Hudiksvägen.

– Det är väldigt komplext att jobba med vatten och de här stora skyfallen. Ibland kan man lösa vissa problem, annars jobbar man ofta för att kunna lindra problemen, säger Jonas Rasmusson, miljöingenjör.

I just Vismarådiket finns också mycket näring och partiklar som kommer från området uppströms. Genom att anlägga en våtmark uppströms från diket och en liten sjö nedströms samlar man upp dessa, så att de inte hamnar i miljön där de bidrar till föroreningar och övergödning.

– Det gäller att tänka till för det här kommer att vara framtidens problem. Det kommer att vara mer vatten som rinner och vi vill inte att det blir skador. Det är bättre att försöka förebygga och minska kostnaderna istället, säger Jonas Rasmusson.

Grovjobbet längs Vismarådiket är nu färdigt, vilket redan nu innebär att större vattenmängder än tidigare kan rinna förbi ett antal hus som tidigare varit drabbade av översvämningar. I maj–juni fortsätter arbetet med att skulptera färdigt området så att det blir fint. Förhoppningen är att det färdiga området ska gynna den biologiska mångfalden på platsen och göra det trevligt att vistas där.

– Det är ett multiprojekt och det är så man måste tänka framöver. Man ska vara rädd om pengarna. Kan man göra saker som är bra på många sätt ska man göra det, säger Jonas Rasmusson.