Så arbetar Iggesundsskolan med belysning i forskningssamarbete

Iggesunds skola har under flera år samarbetat med forskare från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att skapa en så bra lärmiljö som möjligt för eleverna. Biträdande rektor Ann-Christin Blückert berättar hur det funkar.

– Det är ju inte bara lampor, utan att vi kan reglera lamporna. De är satta på ett speciellt sätt för att förstärka lärsituationen, säger Ann-Christin Blückert.

I skolans olika lokaler varierar ljussättningen. Pedagogerna kan rikta ljuset för att förstärka olika delar av rummet, till exempel tavlorna eller samarbetsytor vid ett visst arbetsmoment. På så sätt vet eleverna var de ska sitta, utan att pedagogen behöver använda rösten.

Del av större helhet

Ljussättningen ingår som en del i den mångfald av lärmiljöer skolan byggt upp. Elever kan välja om de exempelvis vill sitta på stol vid ett bord, krypa upp i en mjuk soffa, sitta enskilt eller i grupp. Miljön ska förstärka elevernas lärande med såväl möbler som ljus och ljud.

Det fleråriga forskningssamarbetet finansieras av KTH och är från skolans håll ett sätt att samlas i ett nytänk.

– Vi försöker få ihop en helhet med både den yttre och den inre miljön, så att det blir det bästa för våra elever, säger Ann-Christin Blückert.

Den yttre miljön består bland annat av just ljus, ljud, stolar och bord. Den inre miljön handlar om skolans arbetssätt, som bygger på fyra delar:

  • Matematikundervisning enligt Singaporemodellen
  • The spiral of inquiry - en modell för utforskande lärande
  • Kooperativt lärande
  • Team och ledarskap.

Tar med lärdomar framåt

Enligt Ann-Christin Blückert uppskattar de flesta elever möjligheten att anpassa ljuset i lokalerna. I takt med att eleverna blir äldre börjar de också själva reflektera mer över miljön.

– Ju äldre eleverna är, desto mer kanske de reflekterar över själva ljuset, skuggorna och hur det faller. Och det är en del av forskningen, säger Ann-Christin Blückert.

När forskningsprojektet är slut väntar en utvärdering för att se över hur man kan använda resultatet i vidare bemärkelse. På Iggesunds skola ser man att samarbetet ska ge tillbaka.

– Forskning är viktig och vi behöver ligga i framkant i skolans värld, säger Ann-Christin Blückert.