Kommunen vill utveckla sin kommunikation

Personer sitter vid ett bord.

Under våren har Hudiksvalls kommun gjort en genomlysning av kommunikationsenhetens uppdrag. Som ett resultat av detta föreslås att kommunikationsenheten ska få ett nytt och utökat ansvar som även ska inkludera arbete med kommunens attraktivitet, med ökat fokus på plats- och arbetsgivarvarumärket.

- Vi gör detta för förtydliga kommunens väg framåt i riktning mot visionen och för att markera att kommunikationsarbetet ska byggas tillsammans, säger kommundirektör Lena Högback som initierat förändringsarbetet.

Kommunens kommunikation ska vara effektiv och målinriktad till många olika intressenter.

- Min vision är att kommunikationsenheten ska vara en drivande kraft i att, tillsammans med verksamheterna, skapa en transparent, engagerande och inkluderande kommunikation som ska bidra till en stark samhällsgemenskap och kännedom om vår attraktiva kommun, säger Lena Högback.

Det nya uppdraget kommer att genomföras successivt.

- Vi behöver förstärka och anpassa oss till den här förändringen och bygga steg för steg. Vi har duktiga och kompetenta kommunikatörer i Hudiksvalls kommun, och precis som Rom inte byggdes på en dag, kommer den här förändringen ta lite tid. Förväntningarna behöver till en början vara rimligaoch det är viktigt att krav och resurser går hand i hand, säger Lena Högback.

I första hand berörs kommunikationsenhetens medarbetare men också medarbetare inom besöksnäring och näringslivsutveckling. Eftersom uppdraget utökas är ledarskapet viktigt för att driva förändringen. Kommunen kommer därför att påbörja rekryteringen av en ny ledare för att leda enheten.