Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Samarbete över programgränserna

Teknikprogrammet och HIT-programmet (Hudiksvalls industritekniska) samarbetar för att hjälpa Fordonsprogrammet med deras Hot Rod-projekt. Teknikeleverna fick en enkel skiss från eleverna på Fordonsprogrammet som de gjorde om till en CAD-modell. Sedan gjorde de en korrekt ritning som skrevs ut och skickades vidare till HIT-programmet. HIT-eleverna gjorde därefter delarna i deras verkstad som ska skickas till Fordonsprogrammet där bildelarna monteras.