Nyheter

  • nyhetsbild

    Föreläsning

    18 januari 2018 - Bromangymnasiets svenska elever som läser franska steg 4 har hållit presentationer om Sverige på franska för vår franska gäster. Därefter föreläste Carina Lador Persson om The Growth Mindset.
  • nyhetsbild

    2018 gör entré

    15 januari 2018 - Nu är det dags att ta tag i Bromans pusselbitar och värdegrundsord. Vi börjar med "sunt förnuft". Se till att lyfta ordet och dess betydelse med dina elever under januari månad så kommer det ett ny...

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden