• Start
  • » Om Bromangymnasiet

Bromangymnasiet – skolan för alla

På Bromangymnasiet finns något för alla. Vi erbjuder 14 nationella gymnasieprogram – nio yrkesprogram och fem högskoleförberedande program. Dessutom finns introduktionsprogram och nationella och individuella program för gymnasiesärskolan. Vilket program passar just dig?

Vill du satsa på din idrott?

Här har du möjlighet att satsa på din idrott. Det innebär att du läser ett gymnasieprogram samtidigt som du går en idrottsutbildning. Om du vill göra en elitsatsning erbjuder vi nationell idrottsutbildning (NIU) med inriktning mot fotboll, innebandy eller truppgymnastik. Om du vill utöva din idrott på skoltid har vi även lokal idrottsutbildning (LIU) inom fotboll, innebandy, truppgymnastik, hockey och handboll.

Bromangymnasiets vision

Vår vision är att Bromangymnasiet ska vara en mötesplats där du som elev får goda kunskaper och en stark tro på framtiden, genom aktivt lärande.

Skolans mål resultat, delaktighet och inflytande

Vårt mål är att du under dina tre år hos oss ska stimuleras och få möjlighet att ta examen med så höga betyg som möjligt. Vi strävar även efter att du ska få vara delaktig i viktiga beslut om din skolgång och att du ska ha möjlighet att påverka din studietid på skolan. Klassråd, programforum och i lärarnas pedagogiska planering i olika ämnen är exempel på forum där du som elev har möjlighet att påverka. Vi vill även att du ska ha en bra arbetsmiljö, där skolans lokaler och utrymmen är lika viktiga som din känsla av trivsel och trygghet på skolan.

Vad får jag som elev?

Samarbeta med näringslivet

Under din studietid får du möjlighet att samarbeta med lokala och internationella företag och organisationer. Gymnasiet har ett välutvecklat samarbete med näringslivet i Hudiksvall, som också engagerar sig i våra utbildningar. Vi har flera representanter från arbetslivet som är med och utformar gymnasieprogrammens innehåll och genomförande för att utbildningarna ska bli så bra som möjligt och möta företagens behov. Företagen erbjuder dessutom praktik- och lärlingsplatser inom vissa program, liksom även sommarjobb.

Utveckla förståelse för andra kulturer

Som elev på Bromangymnasiet kan du delta i flera olika internationella projekt och utbyten. Du har bland annat möjlighet till utlandspraktik, språkresor och studieresor. I våra internationella samarbeten utvecklar du din förståelse för andra kulturer och får möjlighet att bli bättre på språk. Vi har samarbeten med bland andra England, Skottland, Irland, Frankrike, Spanien, Italien, Polen och Tyskland.

Vara delaktig och påverka

Du har möjlighet att påverka skolans arbetssätt och undervisning. Elevrepresentanter deltar till exempel i arbetsmiljögruppen, elevråd, matråd, programråd, programforum, friskvårdsgruppen och studentkommittén. Skolans cafeteria Café HP drivs av elever inom Handelsprogrammet. Det är även populärt att driva UF-företag (Ung företagsamhet).

Trivsel och trygghet

För att du som elev ska ha en skola där du trivs och känner dig trygg arbetar alla på Bromangymnasiet med skolans värdegrund. Värdegrunden består av följande ledord: sedd och hörd, kommunikation, empati, uppmuntran, sunt förnuft, jämlikhet, ödmjukhet, utmaningar, hänsyn, engagemang, ansvar och hållbarhet.

Bild på ett pussel med värdegrundsord

Stöd när du behöver någon att prata med

Din hälsa och ditt lärande går hand i hand. Elevhälsan finns för dig om du behöver någon att prata med. Om du till exempel skulle må dåligt, om pluggandet känns tungt eller om du har problem med relationer finns skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och arbetsterapeut här för att ge dig hjälp och stöd. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Mentorskap och studie- och yrkesvägledning

Som elev på Bromangymnasiet har du en mentor som du träffar minst en gång per termin för utvecklingssamtal. För att du ska nå dina studie- och framtidsmål erbjuder vi dig stöd och hjälp om du behöver. Studie- och yrkesvägledare finns på plats om du har frågor som rör din gymnasieutbildning eller om du funderar över hur du kan nå ditt drömyrke.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut
Bildlänk till Karta över Bromangymnasiet
Bildlänk till Inför gymnasievalet - Besök ett gymnasieprogram för en dag
Bildlänk till Find us on Facebook

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden