• Start
  • » Om Bromangymnasiet

Bromangymnasiet – skolan för alla

Bromangymnasiet är en av landets största sammanhållna gymnasier med ett brett utbud av program och inriktningar. Här är mötesplatsen för ett aktivt lärande och framtidstro.

Brett programutbud

Bromangymnasiet erbjuder 14 nationella gymnasieprogram varav 9 är yrkesprogram och 5 är högskoleförberedande. Dessutom erbjuder vi introduktionsprogram, nationella program för särskolan och nationell idrottsutbildning med inriktning mot fotboll, innebandy eller truppgymnastik. Lokal idrottsutbildning (LIU) erbjuds även inom ovannämnda idrotter plus hockey och handboll.

Bromangymnasiets vision

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden. Våra beslut och vårt bemötande ska präglas av denna vision.

Bromangymnasiets mål:

Skolans huvudsakliga mål är att aktivt jobba med:

  • resultat
  • elevinflytande
  • arbetsmiljö

Med resultat menar vi att du som elev ska efter dina tre år hos oss ska ges möjlighet och stimuleras till att ta examen med så höga betyg som möjligt. Genom elevinflytande ska du som elev ha möjlighet att påverka din studietid på skolan. Exempel på forum där du kan vara med och påverka är klassråd, genom lärarnas pedagogiska planeringar i olika ämnen samt genom programforum där ni klassrepresentanter direkt möter skolledningen. Skolan strävar också efter att du ska få vara delaktig i viktiga beslutsprocesser. Du ska även känna att du har en bra arbetsmiljö där den fysiska miljön är lika viktig som trivsel och trygghet på skolan.

Värdegrundsarbete – Bromangymnasiets själ

Våra gemensamma värderingar har konkretiserats i ett antal begrepp som ska leda oss i vardagsarbetet. Samtal kring innebörden av begreppen ska återkommande tas upp i våra olika möten. Umgängesklimatet på skolan är beroende av att dessa begrepp fungerar i våra vardagliga relationer såsom lärande, sedd, hörd, kommunikation, empati, uppmuntran, sunt förnuft, ödmjukhet, utmaningar, hänsyn och engagemang.

Modern studiemiljö

Bromangymnasiet erbjuder moderna och fräscha lokaler. Spännande och kreativa möten sker i undervisningslokaler, cafeteria, aula, korridorer och i den välkomnande huvudentrén. Skolans bibliotek finns centralt placerat och erbjuder många möjligheter till studier och informationsinhämtande.

Internationella kontakter

Vi deltar i flera internationella projekt. Projekten rymmer möjligheter till utlandspraktik, studerande- och lärarutbyten och gemensamma tematiska studier med ungdomar i andra länder. Det går att kombinera utlandspraktik och språkstudier även under ferietid.

Samarbete med näringslivet

Vår gymnasieverksamhet har ett välutvecklat och stabilt samarbete med vårt lokala näringsliv som engagerar sig i våra utbildningar. Representanter från industrin, branscher och företag är med och utformar programmens innehåll och genomförande. Företagen erbjuder dessutom ett stor antal praktik- och lärlingsplatser och inom vissa program även sommarjobb.

Delaktighet och inflytande

Du har möjlighet att påverka arbetssätt och undervisning. Internationaliseringen med kontakter och utbytesprojekt med andra länder och Ung företagsamhet, UF-företag, är populära inslag och aktiviteter i utbildningen. Elevrepresentanter deltar i arbetsmiljögrupp, elevråd, matråd, programråd, programforum och i friskvårdsgruppen. Vi har ett elevråd och en studentkomitté. Café HP, vår cafeteria, drivs av elever inom Handelsprogrammet.

Elevhälsa

Elevhälsan på Bromangymnasiet består av skolsköterskor, kuratorer och specialpedagog. Det finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Mentorskap och stödfunktioner

Varje elev har en mentor som de träffar minst en gång per termin för utvecklingssamtal. Specialresurser finns i form av studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska och specialpedagog. För att du ska nå dina studie- och framtidsmål erbjuder Bromangymnasiet stöd och hjälp vid behov. Ytterligare stödfunktioner finns inom förvaltningen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden