• Start
  • » Ansökan till gymnasiet

Ansökan till gymnasiet

Inloggningsuppgifter

Sökande som kommer direkt från grundskolan gör sin ansökan på webben. Dina inloggningsuppgifter med ditt användarnamn och lösenord får du av grundskolans studievägledare.

Inloggningsuppgifterna är personliga, därför ska du förvara dem på ett säkert ställe. Du kommer att behöva dina inloggningsuppgifter under hela ansökningsperioden.

Ansökan ska skrivas ut och undertecknas för att sedan lämnas till studievägledaren, tillsammans med eventuella bilagor, på respektive skola.

Tidplan

Var lämnas ansökan?

Du som går i skola lämnar ansökan till respektive studievägledare. Övriga sökande sänder ansökan, tillsammans med nyutfärdat personbevis (ej äldre än tre månader) och bevittnad kopia av skolbetyg, till nedanstående adress, oavsett vilken ort i landet utbildningen anordnas:

Dalarnas Kommunförbund
Gymnasieantagningen
Myntgatan 2
791 51 Falun
Tfn: 023-77 70 31

Extra poäng

Från och med 2011 får inte extra poäng för arbete, studier eller upprepat förstahandsval tillgodoräknas.

Ansökan till gymnasiesärskolan

För ansökan till gymnasiesärskolan fyll i nedanstående blankett:

Har du frågor om att välja till gymnasiet?

Prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola om du har några frågor om att välja till gymnasiet. Du kan även ta kontakt med Bromangymnasiets studie- och yrkesvägledare. Vårdnadshavare är också välkomna med frågor. Se kontaktuppgifter i menyn till höger.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig
Skriv ut

Kontakt

Bromangymnasiet ska vara en mötesplats för elever där de genom ett aktivt lärande erövrar goda kunskaper och därmed en stark tro på framtiden