Politisk debatt

Under ett antal lektioner har eleverna på ekonomiprogremmet (EK17a och b) haft politisk debatt. De har diskuterat skolfrågor, miljö- och flyktingfrågor från riksdagspartierna synvinkel. Ett bra och lärorikt moment för att lära sig att argumentera, lyssna på andra och ställa frågor.