Föreläsning

Bromangymnasiets svenska elever som läser franska steg 4 har hållit presentationer om Sverige på franska för vår franska gäster.
Därefter föreläste Carina Lador Persson om The Growth Mindset.