Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

En drogfri skola

Bromangymnasiets handlingsplan mot alkohol och droger har till syfte och inriktning på att skolan skall vara drogfri.
I handlingsplanen för skolan ingår att man kan ta polisen till hjälp. Detta i ett förebyggande arbete mot att det ska finnas och förekomma narkotika på skolan.
Tidigare har man på Bollnäs, Söderhamn och Ljusdals gymnasieskolor genomfört detta.

I går kom polisen Jörgen Mattsson och hunden "Molly" till Bromangymnasiet för att söka efter narkotika. Personal från skolan var också med vid sökandet som skedde efter skoldagens slut och ingen narkotika hittades. Tanken är att " Molly " och Jörgen skall återkomma och göra om detta lite längre fram i vår.

Säkerhetssamordnaren // Sam-Olof