Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bromangymnasiet beviljas 9 miljoner i EU-bidrag för internationella utbyten

Bromangymnasiet har beviljats drygt 9 miljoner kronor i EU-medel för arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands för perioden 2018-2020, vilket är en dubblering i jämförelse med ansökan för perioden 2016-2018.

– Detta känns helt fantastiskt! Vi har aldrig någonsin fått så mycket pengar. I hela Europa satsas det stort på yrkesutbildning och vi ser att detta återspeglas i beviljandet av vår ansökan, säger Bitte Åström rektor på Bromangymnasiet.

Tack vare bidraget kan elever som studerar på ett yrkesförberedande gymnasieprogram söka till arbetsplatsförlagt lärande utomlands under de två kommande åren. Bidraget gör även att elever kan beviljas praktik utomlands under 3-6 månader efter examen från Bromangymnasiet. Bidraget har därför stor betydelse för elevernas utveckling och möjlighet att förbereda sig för både fortsatta studier och jobb.

– Elevernas självförtroendet växer och de bli vad jag kallar ”kultursmarta” i mötet med yrkesmänniskor utomlands. Med dessa medel har vi, skolledning, lärare, administration och elever, ett stort förtroende att förvalta på bästa sätt tillsammans. Alla behövs för att samarbetet med våra många partners utomlands ska utvecklas framgångsrikt, säger Mea Larencranz, samordnare för internationella relationer.

Lärare kommer också i högre grad kvalitetssäkra deltagarnas arbetsplatsförlagda lärande utomlands. Något som blir ännu viktigare då Bromangymnasiet gärna ser att deltagarna gör fler och längre praktikperioder utomlands. Bidraget har även en betydelse för lärare och annan personal som i större utsträckning kommer få möjligheten att fortbilda sig utomlands genom jobbskuggning.

Bidraget beviljades från Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa. Programmet arbetar för att ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera eller jobba som volontär utomlands. Bromangymnasiet har skickat ungdomar på utlandspraktik sedan 1998. I dag jobbar skolan med internationella relationer på flera plan och i all undervisning lyfts de internationella perspektiven genom läroplanen. Dessutom genomförs det bland annat internationella tematiska utvecklingsprojekt, jobbskuggning för personal, språkstudier och besök i Spanien, Frankrike, Italien samt sommarpraktik utomlands för elever som gått ut år 2 med mera.