Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Föreläsare från Kanada besökte Bromangymnasiet

Under måndagen och tisdagen kom två föreläsare från British Colombia i Kanada till Bromangymnasiet. Föreläsarna Dr. Judy Halbert and Dr. Linda Kaser introducerade en metod för pedagoger och övriga medarbetare för att utveckla verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Föreläsarna berättade om “The spiral of inquiry” som är en metod för att utveckla verksamhetens praktiska systematiska kvalitetsarbete och bli en lärande samverkande organisation. Metoden är utvecklad i samverkan med Helen Timperly och är en typ av PLC (Professionell Learning Community) som har lyfts fram av bl a OECD. Moderatorn under dagarna var Lillemor Rehnberg, utbildningsledare på avdelningen för Rektorsutbildningen på Uppsala universitet.

Vilka är Dr Linda Kaser och Dr Judy Halbert?

Dr. Judy Halbert and Dr. Linda Kaser leder the Transformative Educational Leadership. Program på University of British Columbia, the Networks of Inquiry and Innovation och the Aboriginal Enhancement Schools Networks i British Columbia. De har arbetat som rektorer, förvaltningschefer och politiska rådgivare på British Columbia’s Ministry of Education och medverkade i OECD ́s studier om innovativa lärmiljöer. För närvarande arbetar de med ett antal olika skolsystem i Canada och i andra delar av världen för att bygga upp uthålliga utforskande nätverk som utgör katalysatorer för förändring.

Deras senaste publikationer inkluderar Teachers Leading Reform Through Inquiry Learning Networks (2017) The Spiral Playbook (2017), System Transformation for Equity andQuality (2016), Spirals of Inquiry (2013), and with Helen Timperley, A Framework for Transforming Learning in Schools: Innovation and the Spiral of Inquiry (2014) and Leadership Mindsets: Innovation and Learning in the Transformation of Schools (2009).