The Spiral of Inquiry

Torsdag och fredag vecka 38, deltog rektorer och förstelärare från Hudiksvall i workshop om The Spiral of Inquiry i Gävle med Linda Kaser och Judy Halbert från Kanada. Omkring 100 deltagare från universitet, gymnasieskolor och grundskolor från hela landet var med.