Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tre idrottlärare som är ute och reser

Patrik Melin (Bromangymnasiet - NIU Nationell Idrottsutbildning) Josephine Bergman och Margaretha Palm (Hudiksvalls Gymnastikförening).

Internationellt projekt för att få fler tjejer att fortsätta med idrott

Just nu pågår ett internationellt projekt för att söka svaren på varför flickor hoppar av sina sporter, samt se vad som kan göras för att motverka avhopp. Bromangymnasiet och Hudiksvalls Gymnastikförening deltar i projektet tillsammans med Bohrskolen i Esbjerg (Danmark), Eliteidræt Esbjerg (Danmark), BSB - British School of Belgium (Belgien) och Famagusta Nautical Club (Cypern). Första planeringsmötet var i Esbjerg, Danmark. På plats från Hudiksvall var Patrik Melin (Bromangymnasiet - NIU Nationell Idrottsutbildning) Josephine Bergman och Margaretha Palm (Hudiksvalls Gymnastikförening).

Projektgruppen satte tillammans ramarna för det EU-finansierade projektet "Personality, Perseverance, Practice, Protection, Promotion. De besökte även Esbjergs sportanläggningar och träffade elever, lärare, tränare och rektorer. Projektet pågår under två och nästa möte sker i december 2019 i Belgien.