Elev står framför en grön skärm

Natur och teknik på studieresa till Stockholm

Under två dagar förra veckan var naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet (NA18, NT18 och TE18) till Stockholm på studieresa. Eleverna besökte Hallwylska muséet, Skansen, Vasamuséet och Tekniska muséet, dessutom fick klasserna träffa forskare på Forskarfredag på Vetenskapens Hus.